หน้าแรก/คอร์สฝึกอบรม/

คอร์สฝึกอบรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”

เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19"
"TAT Webinar" ติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมระหว่างรอสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
"TAT Webinar" ติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมระหว่างรอสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
หลักสูตรออนไลน์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตรออนไลน์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มทักษะสำหรับโลกการทำงานสมัยใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์
เพิ่มทักษะสำหรับโลกการทำงานสมัยใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์
เพิ่มทักษะช่วง Work From Home กับคอร์สออนไลน์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเอง
เพิ่มทักษะช่วง Work From Home กับคอร์สออนไลน์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเอง

คอร์สฝึกอบรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเรียนออนไลน์

สมาชิก TAT ACADEMY สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสาร สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย