ททท. ประกาศผล “TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่"

วันที่ 03 ก.ย. 2561 เวลา 08:50 น.
 121
มีผู้สนใจสมัครและผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจำนวน 108 ราย แบ่งเป็นประเภทธุรกิจเกิดใหม่ จำนวน 66 ราย และประเภทต่อยอดธุรกิจ จำนวน 42 ราย คณะกรรมการตัดสินฯ ได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชนะเลิศประเภทละ 3 ราย ซึ่งผู้ชนะมีทั้งผู้ประกอบการที่สร้าง Platform เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศกับสินค้าและบริการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อย่าง TakeMeTour และ MuayThaiOK บริการที่ตอบ Pain Point ของนักท่องเที่ยวอย่าง AIRPORTELs และ Tuk TuK Hop การอำนวยความสะดวกการใช้บริการสนามกอล์ฟและธุรกิจเชื่อมโยงผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง golfdigg รวมถึงธุรกิจน้องใหม่ lmmersive Ayutthaya ที่สร้างความสนุกสนานในการท่องเที่ยวกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารอบชิงชนะเลิศ มี 6 ทีม ดังนี้

 

UploadImage

เรื่องมาใหม่