“Go Local” มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 16:28 น.
 467

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดเมืองรองของไทย ทั้งในด้านอุปสงค์ (Demand-side) และอุปทาน (Supply-side) ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต”

 

สำหรับมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองนั้น บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดรองของไทย กล่าวคือ นิติบุคคลที่จัดให้มีการอบรมสัมมนาในเมืองรอง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพัก ห้องสัมมนา ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในส่วนของบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก (โรงแรม และโฮมสเตย์) และค่าบริการ มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 ใน 55 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่

 • ภาคเหนือ 16 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี และพะเยา)
 • ภาคอีสาน 18 จังหวัด (อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ)
 • ภาคตะวันออก 5 จังหวัด (สระแก้ว ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก)
 • ภาคกลาง 7 จังหวัด (ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี)
 • ภาคใต้ 9 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา และปัตตานี)

 

ทั้งนี้ แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต” ดังกล่าว มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองทั้งด้านอุปสงค์ (Demand-side) และด้านอุปทาน (Supply-side) ดังนี้
 

UploadImage

 

    1. ด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว (Demand-side)

 • กิจกรรม Enjoy Local: เที่ยวชุมชนได้ลุ้นได้แต้ม เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Google Local Guide เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการวางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง โดยสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองรอง เช่น การใช้ e-Coupon เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าและบริการใน ร้านประชารัฐสุขใจ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน มีการสะสมแต้ม (TAT Point) ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ หรือแลกรับรางวัลเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อและชิงโชคปลายปี
 • กิจกรรม SET in the Local: กระตุ้นตลาด MICE ส่งเสริมการจัดประชุม และการจัดกิจกรรม CSR ในเมืองรอง โดยเน้นการเดินทางในวันธรรมดา
 • กิจกรรม Local Link: เน้นความร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยว (Tour Operator) หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิพิเศษ (Travel Agent) เช่น สนับสนุนค่าอาหาร เมื่อเสนอขายรายการนำเที่ยวเมืองรอง หรือมีรายการนำเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในรายการเดียวกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองทั้งแบบผ่านบริษัทนำเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ใน 3 นูปแบบ ได้แก่

                           A : Additional      :  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง

                            B : Brand New     :  ท่องเที่ยว 55 เมืองรอง

                            C : Combination  :  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมืองรองและเมืองรอง  

 • กิจกรรม Eat Local: ประชาสัมพันธ์อาหารต้องห้ามพลาดในแต่ละท้องถิ่น โดยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นอย่างน้อย 70% ในการทำอาหาร ผสมผสานกับการร้อยเรื่องราว ผ่านกิจกรรม Eat Local Week ในทุกภาค
 • กิจกรรม Our Local: สนับสนุนการจัดกิจกรรม Community Event บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าท้องถิ่น โดยเฉพาะในเมืองรอง

 

    2. ด้านอุปทานการท่องเที่ยว (Supply-side)

 • กิจกรรม Local Heroes - Towards GSTC (Global Sustainable Tourism Council) และ B2D (Business to Digital) กิจกรรม Mobile Clinic เพื่อการพัฒนาคน สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจากองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางภูมิทัศน์และการแข่งขันในอนาคต (Digital Age) พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงผลงานการสร้างสรรค์ออกแบบ และแนะนำแหล่งทุน
 • กิจกรรม Local Strength: ร่วมมือเชิงบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทาน และสินค้าพร้อมขาย พัฒนาเรื่อง Creative Tourism ในแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายเข้าเมืองรอง 

 

แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต” มีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ โดยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน และปรับสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีสัดส่วนพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง จากเดิม คือ 70:30 ให้เป็น 65:35 อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสในด้านรายได้ จากการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทภายในปี 2561

 

หมายเหตุ: แนบ Mind Mapping “104 - Go Local - ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการฯ ททท.


เรื่องมาใหม่