สัมมนาจุดประกายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 08:08 น.
 454
ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) กำหนดจัดสัมมนาจุดประกายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism) ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ที่พัก ชุมชน ที่ดำเนินการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยว พร้อมนำความรู้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองเพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว เช่น การเคารพหรือเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ชุมชน ตลอดจนเคารพและเห็นคุณค่าระหว่างกันของเพื่อมนุษย์ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว และทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและลดผลกระทบเชิงลบ นั้น
UploadImage

ททท. จึงได้พิจารณาจัดสัมมนาจุดประกายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องซัมเมอร์เว็ต บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
UploadImage

โดยจัดสัมมนาในรูปแบบการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ท่านที่สนใจกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ลงทะเบียน ที่นี่ 

เรื่องมาใหม่