โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคใต้

วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 22:46 น.
 231
นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคใต้ โดยมีผู้บริการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวน 96 ราย จาก 16 โรงเรียน

UploadImage

# เพื่อให้ครูและอาจารย์ ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตร  การท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย" ไปในทิศทางเดียวกันและยั่งยืน 
 
UploadImage
 
# นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี สามารถให้คำแนะนำและบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง
UploadImageUploadImageUploadImage

เรื่องมาใหม่