ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคเหนือ

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 18:37 น.
 272
วันที่ 21 กค 2561 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง จ.ลำปาง นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 
UploadImage
 
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคเหนือ
 
UploadImage
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 96 ราย จาก 17 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน ของแต่ละโรงเรียน ให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร " การท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย" ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีต่อไป"
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

เรื่องมาใหม่