เที่ยวอย่างมีแผน

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 15:42 น.
 218
UploadImage

Lifestyle & Attitude
- วางแผนการใช้ชีวิตสม่ำเสมอ
- ศึกษาธรรมะและการเจริญสติเพื่อสมาธิ
- สนใจ Lifestyle ของคนรู้จัก
- ชอบนั่งพักผ่อนร้านกาแฟ
- ชอบถ่ายรูปสิ่งต่างๆ มากกว่า Selfie
- ชอบอ่านหนังสือนิตยสารในยามว่าง
 
UploadImage

Travel Matter
- เพื่อเก็บประสบการณ์มากกว่าเพื่อพักผ่อน
- ศึกษาข้อมูล Review ผ่านอินเตอร์เน็ต
- ตามรอยคนดังผ่าน Social Media
 
 
 
 
UploadImage
 
Value Proposition
- มองหาประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและการพักผ่อนคลายเครีย
- มีข้อมูลสำหรับท่องเที่ยวครบครัน เพื่อลด Bad Moment
 
UploadImage
 

Travel Rationale
- เก็บเกี่ยวประสบการณ์
- คลายเครียด
- ทำตามเป้าหมายที่วางไว้
 
UploadImage
 

Market Distribution
จำนวน 1,039,307 คน
(อายุ 15-34 ปี ข้อมูลปี 2558)

กรุงเทพฯ 20.89%
ภาคเหนือ 18.22%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16.11%
ภาคตะวันออก 14.89%
ภาคกลาง 11.89%
 
UploadImage

Bad Moment
- ไม่ตรงกับ Review ที่อ่าน
- เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 
UploadImage

Big Idea
- แผนการเดินทางครบถ้วนชัดเจน
- ประสบการณ์ที่ได้รับเน้นความสวยงามของวิวทิวทัศน์
- ได้ผ่อนคลาย / คลายเครียดจากการท่องเที่ยว
 
อ่านบทความและดู Infographic อื่นๆ ได้ที่
www.tatreviewmagazine.com
#TATReviewMagazine
 
 
 
 

เรื่องมาใหม่