Future of Customer Experience Tourism Version

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 18:08 น.
 249

ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดน มีสิ่งเย้ายวนใหม่ๆความนิยมในการทดลองสิ่งใหม่ๆคอยเข้ามาวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเรากำลังอยู่ในยุคที่สินค้าด้านประสบการณ์มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่แบรนด์จะต้องตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้และสร้าง

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งก็มิใช่เพียงการเลือกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งมาใช้เพียงเท่านั้น

แต่ในทุกๆ การเผชิญหน้าระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค แบรนด์จำเป็นที่จะต้องตอบคำถามสำคัญให้ได้ว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรักษาความสนใจและนำพาผู้บริโภคไปสู่ประสบการณ์ (SAVING Attention)
หรือจะเป็นผู้กำหนดความสนใจและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค (SEIZING It) แทน

คำตอบอาจเปลี่ยนไปตามบริบทและจุดสัมผัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละจุดของ Customer Journey แต่ความท้าทายนั้นก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่แปรเปลี่ยน ซึ่งหากแบรนด์ไม่สามารถทำได้ทั้ง 2 อย่างแล้ว มันก็
เปรียบเสมือนการสูญเสียเวลาและผลประโยชน์ไปโดยเปล่าและเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้เลยสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้

คำถามที่ว่าสินค้าของคุณเป็นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้(Functional)หรือเป็นสินค้าที่น่าประทับใจและควรค่าไว้ครอง(Delightful)’อาจเป็นคำถามเก่าแก่ที่เราได้ยินกันหนาหูตั้งแต่ยุคสมัยแรกของการทำการค้า แต่อันที่จริงแล้วคำถามเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งเร่งด่วนที่แบรนด์ควรจะตอบคำถามให้ได้โดยไวที่สุดใน

 

UploadImage

ยุคสมัยนี้

2วิธีที่จะทำให้แบรนด์ไปถึงฝั่งฝันในยุคที่อะไรก็เร็วไปหมดแบรนด์จะต้องเลือกว่าจะเป็นผู้กำหนดความสนใจและสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค (SEIZE attention) หรือจะเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความสนใจของ
ผู้บริโภคและนำพาผู้บริโภคไปสู่ประสบการณ์(SAVINGattention)แต่อันที่จริงแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือการ
ผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน แล้วกำหนดบริบทของแบรนด์ตัวเองว่าเลือกจะเป็นอะไรในแต่ละ
Touchpoint แต่อย่างไรก็ดีแบรนด์ก็ห้ามลืมจุดยืนของตัวเองแล้วสูญเสีย Identity ของตัวเองเป็นอันขาด มิเช่นนั้นทั้งแบรนด์และผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากการกระทำเป็นแน่นอน

เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.
อ่านต่อ

 

เรื่องมาใหม่