ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (กทส.)

วันที่ 02 มี.ค. 2561 เวลา 16:33 น.
 5230
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (กทส.)

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
สามารถดาวน์โหลด ใบตอบรับเข้าร่วม TME 2  รายละเอียดชำระเงิน และ ปฏิทินหลักสูตรฯ ตามเอกสารที่แนบ
 

เรื่องมาใหม่