โลกร้อนกระทบท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร ?

โลกร้อนกระทบท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร ?

ระวัง ! ตกขบวนความยั่งยืน คุยกับ คุณต้น - จักรพงษ์ ชินกระโทก  ผู้ก่อตั้ง Find Folk ที่ปรึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ระวัง ! ตกขบวนความยั่งยืน คุยกับ คุณต้น - จักรพงษ์ ชินกระโทก ผู้ก่อตั้ง Find Folk ที่ปรึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทำความเข้าใจ การปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่แนวทางสร้างการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่ยั่งยืน
ทำความเข้าใจ การปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่แนวทางสร้างการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่ยั่งยืน
โรงแรมสีเขียว ไม่ใช่แค่จุดขาย คุณหนิง - อลิสรา ศิวยาธร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ
โรงแรมสีเขียว ไม่ใช่แค่จุดขาย คุณหนิง - อลิสรา ศิวยาธร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 (Tourism Management Program for Executives: TME4)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 (Tourism Management Program for Executives: TME4)
02 มิถุนายน 2566อ่านต่อ
ขยายเวลารับสมัคร การเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
ขยายเวลารับสมัคร การเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
19 พฤษภาคม 2566อ่านต่อ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 (Tourism Management Program for Executives: TME4)
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 (Tourism Management Program for Executives: TME4)
03 พฤษภาคม 2566อ่านต่อ

กิจกรรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ “The Future of Tourism”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ “The Future of Tourism”
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening ครั้งที่ 2
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening ครั้งที่ 2
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening

บทความ

โลกร้อนกระทบท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร ?
โลกร้อนกระทบท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร ?
27 กันยายน 2566อ่านต่อ
ระวัง ! ตกขบวนความยั่งยืน คุยกับ คุณต้น - จักรพงษ์ ชินกระโทก  ผู้ก่อตั้ง Find Folk ที่ปรึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ระวัง ! ตกขบวนความยั่งยืน คุยกับ คุณต้น - จักรพงษ์ ชินกระโทก ผู้ก่อตั้ง Find Folk ที่ปรึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
14 กันยายน 2566อ่านต่อ
ทำความเข้าใจ การปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่แนวทางสร้างการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่ยั่งยืน
ทำความเข้าใจ การปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่แนวทางสร้างการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่ยั่งยืน
05 กันยายน 2566อ่านต่อ

คอร์สฝึกอบรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเรียนออนไลน์

สมาชิก TAT ACADEMY สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสาร สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย