5 ขั้นตอนลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่พัก

5 ขั้นตอนลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่พัก

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ “The Future of Tourism”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ “The Future of Tourism”
ขยายเวลารับสมัคร การเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
ขยายเวลารับสมัคร การเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
ความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นความยั่งยืนที่การท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วม
ความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นความยั่งยืนที่การท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วม

ข่าวล่าสุด

ขยายเวลารับสมัคร การเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
ขยายเวลารับสมัคร การเข้ารับอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
19 พฤษภาคม 2566อ่านต่อ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 (Tourism Management Program for Executives: TME4)
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 (Tourism Management Program for Executives: TME4)
03 พฤษภาคม 2566อ่านต่อ
เอกสารประกอบการบรรยาย "กิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2565"
เอกสารประกอบการบรรยาย "กิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2565"
05 กันยายน 2565อ่านต่อ

กิจกรรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ “The Future of Tourism”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ “The Future of Tourism”
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening ครั้งที่ 2
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening ครั้งที่ 2
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening

บทความ

5 ขั้นตอนลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่พัก
5 ขั้นตอนลดขยะอาหาร สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่พัก
26 พฤษภาคม 2566อ่านต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นความยั่งยืนที่การท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วม
ความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นความยั่งยืนที่การท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วม
16 พฤษภาคม 2566อ่านต่อ
บ้านเทพา ร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูสร้างสรรค์ แกล้มคอนเซปต์ความยั่งยืน -  เชฟตาม - ชุดารี เทพาคำ
บ้านเทพา ร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูสร้างสรรค์ แกล้มคอนเซปต์ความยั่งยืน - เชฟตาม - ชุดารี เทพาคำ
28 เมษายน 2566อ่านต่อ

คอร์สฝึกอบรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเรียนออนไลน์

สมาชิก TAT ACADEMY สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสาร สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย