คว้าใจนักท่องเที่ยวด้วยแนวทางสีเขียว การตลาดเพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว

คว้าใจนักท่องเที่ยวด้วยแนวทางสีเขียว การตลาดเพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว

Travel Trend 2023 ความคาดหวังใหม่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หลังยุคโรคระบาด
Travel Trend 2023 ความคาดหวังใหม่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หลังยุคโรคระบาด
3 เรื่องใหญ่ที่ทำให้ท่องเที่ยวยั่งยืนไม่สำเร็จ
3 เรื่องใหญ่ที่ทำให้ท่องเที่ยวยั่งยืนไม่สำเร็จ
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสูงวัย
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสูงวัย

ข่าวล่าสุด

เอกสารประกอบการบรรยาย "กิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2565"
เอกสารประกอบการบรรยาย "กิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2565"
05 กันยายน 2565อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)
24 สิงหาคม 2565อ่านต่อ
กิจกรรมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Academy ปี 2565
กิจกรรมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Academy ปี 2565
10 สิงหาคม 2565อ่านต่อ

กิจกรรม

การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening ครั้งที่ 2
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening ครั้งที่ 2
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening
การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับ Reopening
กิจกรรม "ปลุกการท่องเที่ยวไทยให้ปัง! หลัง Reopening"
กิจกรรม "ปลุกการท่องเที่ยวไทยให้ปัง! หลัง Reopening"

บทความ

คว้าใจนักท่องเที่ยวด้วยแนวทางสีเขียว การตลาดเพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว
คว้าใจนักท่องเที่ยวด้วยแนวทางสีเขียว การตลาดเพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจท่องเที่ยว
20 มกราคม 2566อ่านต่อ
Travel Trend 2023 ความคาดหวังใหม่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หลังยุคโรคระบาด
Travel Trend 2023 ความคาดหวังใหม่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หลังยุคโรคระบาด
13 มกราคม 2566อ่านต่อ
3 เรื่องใหญ่ที่ทำให้ท่องเที่ยวยั่งยืนไม่สำเร็จ
3 เรื่องใหญ่ที่ทำให้ท่องเที่ยวยั่งยืนไม่สำเร็จ
20 กันยายน 2565อ่านต่อ

คอร์สฝึกอบรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เรียนออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Marketing Program) สำหรับบริษัทนำเที่ยว”
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเรียนออนไลน์

สมาชิก TAT ACADEMY สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสาร สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย