สัมมนาการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศไทย ในงาน Thailand Halal Assembly 2017

วันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:38 น.
 1338
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศไทย ในงาน Thailand Halal Assembly 2017 
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

UploadImage

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม ในงาน Thailand Halal Assembly 2017 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความเข้าใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดมุสลิม และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นั้น 
 ททท. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสัมมนาฯครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม ซึ่งหน่วยงานท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการตลาดให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

ลงทะเบียนออนไลน์ 
หรือ อีเมลล์ sec.tatacademy@gmail.com 

ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560นี้ 
 รายละเอียดที่น่าสนใจในงาน Thailand Halal Assembly 2017 ทางนี้เลยค่ะ งานดีดี ห้ามพลาดค่ะ ^^
http://www.thailandhalalassembly.com/en/

เรื่องมาใหม่