มาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กลุ่มประเทศ CLMVT

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 20:00 น.
 1452

หลักสูตรคุณภาพจาก TAT Academy และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 กันยายน - 22 ตุลาคม 2560
.......
มาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กลุ่มประเทศ CLMVT 


UploadImage

....
ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
“อบรมประกาศนียบัตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในกลุ่มประเทศ CLMVT สำหรับบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560” เดินทางภาคสนามเชิงลึกและจับคู่ธุรกิจ Business Networking ณ ประเทศเมียนมา (5 วัน 4 คืน) (กทม.-กาญจนบุรี-ทวาย-ย่างกุ้ง)

รูปแบบการดำเนินงาน 
การเรียนการสอนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Issue-Based Learning) ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจในประเทศ CLMV เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตลอดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อแสวงหาผลลัพธ์จากบทสนทนาที่สอดแทรกจริยศาสตร์และความตระหนักรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน จำนวนรวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน

ใครควรมาเรียน
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการขยายตลาดและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศ CLMV
- Start up ที่สนใจทำธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง Inbound และ Outbound ในประเทศ CLMVT 
- ประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่อยากเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและเดินทางลงพื้นที่ภาคสนาม CLMV

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
สอบสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
เริ่มอบรมและเดินทางภาคสนาม: เริ่มเสาร์ 23 กันยายน ถึง อาทิตย์ 22 ตุลาคม 2560
ภาคสนาม (ผู้อบรมออกค่าใช้จ่าย): อาทิตย์ 8 – พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 (5 วัน 4 คืน กทม.-กาญจนบุรี-ทวาย-ย่างกุ้ง)
สถานที่อบรม โรงแรม เดอะสุโกศล พญาไท

ใจติดต่อ:
โทร. 02-564-5000 – 3 ต่อ 315 หรือ 401 
มือถือ 0819652515 email: cseas@asia.tu.ac.th
โทรสาร 02-564-4888
download ใบสมัครได้ที่ goo.gl/KJ8VXR

 

หมายเหตุ..
การอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการเรียนในห้อง 48 ชั่วโมงและศึกษาดูงาน 5 วัน 4 คืน ซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมจะต้องร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5 วัน 4 คืน (กทม.-กาญจนบุรี-ทวาย-ย่างกุ้ง-พม่า) ประมาณ 50,000 บาท


เรื่องมาใหม่