สิ่งที่นักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญ เมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินหลังภาวะโรคระบาด

วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 12:39 น.
 1242
จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมทั่วโลกมีรายได้ลดน้อยลง โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินเพราะมีหลายประเทศตัดสินใจใช้มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ห้ามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามบุคคลภายนอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ ทำให้สายการบินต่าง ๆ ต้องลดเที่ยวบินจนถึงปิดบริการชั่วคราวด้วย แต่เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแล้ว นักท่องเที่ยวก็อาจจะต้องเตรียมตัวกับบรรทัดฐานใหม่ (New norm) เมื่อคิดจะเดินทางด้วยเครื่องบิน

UploadImage

1. ราคาตั๋วเครื่องบินที่แพงขึ้น จากที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อเที่ยวบินน้อยลง เราอาจจะได้เห็นสายการบินที่มีเงินทุนไม่หนามากปิดตัวลง หรือไม่ก็ไปรวมกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่ามีระบบการเงินที่แข็งแรง การแข่งขันของสายการบินลดลง ราคาก็อาจจะสูงขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวมีตัวเลือกน้อยลง

2. ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค  เราอาจจะเห็นการเว้นระยะที่นั่งผู้โดยสารระหว่างกัน แบ่งโซนสำหรับทานอาหารโดยเฉพาะ ทำให้ทุกเที่ยวบินรองรับผู้โดยสารได้น้อยลงถึงร้อยละ 50 ถ้านำมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาประยุกต์ใช้บนเที่ยวบิน

3.มาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เนื่องจากสนามบินเป็นประตูด่านแรกสำหรับการคัดกรองผู้โดยสาร จึงทำให้ขั้นตอนในการขึ้นเครื่องบินซับซ้อนมากขึ้น ผู้โดยสารจะต้องใช้เวลานานขึ้น และต้องเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ที่พำนักอาศัย เช่น กรอกแบบสำรวจการเดินทางของสาธารณสุขจังหวัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเร่งรัด และอื่น ๆ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทาง

UploadImage
เครดิตภาพจาก : pexels.com , www.dga.or.th/th/content/913/14144/

แม้ว่าการเดินทางของทุกคนบนโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือวัคซีนป้องกันโรคระบาด Covid-19 ในเร็ว ๆ นี้ ก็เป็นได้ อย่างเช่น Health Passport Platform การนำระบบ AI มาประยุกต์ใช้ในการประมาณความเสี่ยงการติดเชื้อและติดตามข้อมูลรายบุคคล หรือแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://brandinside.asia/compass-airlines-shut-down-due-to-covid-19/

https://thethaiger.com

https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/200124/?otherwindow=1

https://www.thaiairways.com/th_TH/news/news_announcement/news_detail/HygieneExcellence.page

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/rapid-test-for-covid-19-recalled-after-health-canada-expresses-concerns-1.4922786

https://www.hfocus.org/content/2020/04/18954

https://www.sicpa.com/news/covid-19-health-passport-secured-blockchain-enable-deconfinement

https://www.sportspromedia.com/news/vste-digital-health-passport-app-coronavirus-test


 

เรื่องมาใหม่