เพิ่มทักษะสำหรับโลกการทำงานสมัยใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 10:06 น.
 442
UploadImage


เพิ่มทักษะช่วง Work From Home กัน ด้วยคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจ (ฟรี) จากเว็บ Futurelearn

#TATupskills

1. หลักสูตร Tackling the Novel Coronavirus (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ลิงค์  https://www.futurelearn.com/courses/covid19-novel-coronavirus

2. หลักสูตร Managing COVID-19 in General Practice (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ลิงค์ https://www.futurelearn.com/courses/management-of-covid-19-in-general-practice

3. หลักสูตร Understanding Anxiety, Depression and CBT (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ลิงค์ https://www.futurelearn.com/courses/anxiety-depression-and-cbt

4. หลักสูตร How to Create Great Online Content (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ลิงค์ https://www.futurelearn.com/courses/how-to-create-great-online-content

5. หลักสูตร Business Fundamentals: Effective Communication (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ลิงค์ https://www.futurelearn.com/courses/effective-communication

6. ภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน
https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc1401

7. เริ่มต้นเรียนจีน ด้วยพินอิน (PINYIN)
https://www.skilllane.com/courses/pin-yin

8. 7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ)
https://www.skilllane.com/courses/7-ideas-powerpoint

9. O2O – Online to Offline กลับด้านความคิดพิชิตเงินล้าน
https://www.skilllane.com/courses/online-to-offline

10. คิดธุรกิจอย่างเป็นระบบ
https://space.cbs.chula.ac.th/course/177/curriculum


เรื่องมาใหม่