สวนมะม่วงกลางเขาใหญ่ของสาวน้อยนักพัฒนากับความภาคภูมิใจที่ได้ต่อยอดผืนดินเกษตรกรรม

วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 17:42 น.
 956
UploadImage

“บ้านหมากม่วง” Farm shop แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอำเภอปากช่อง เกิดจากสาวน้อยผู้มีความฝันอยากกลับมาพัฒนาสวนมะม่วงของพ่อ “คุณแนน วราภรณ์ มงคลแพทย์” เธอจึงตัดสินใจเรียนต่อด้านเกษตรเพื่อกลับมาต่อยอดกิจการของครอบครัว จนปัจจุบัน “บ้านหมากม่วง” ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนความคิด ความตั้งใจ และการลงมือทำโดยมีเป้าหมายว่าจะพัฒนาสวนของตัวเองและช่วยเหลือสวนของเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุด

UploadImage

ความฝันของเธอได้ถูกต่อยอดขึ้นอีกครั้ง เธอเปลี่ยนจากการเป็นแค่ร้านขายของฝากริมถนนธนะรัชต์ให้กลายมาเป็น “บ้านหมากม่วง” โดยใช้ที่ดินผืนแรกของครอบครัวเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีคนแวะเวียนมาขอความรู้จากเธอมากหน้าหลายตา เช่น กลุ่มเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตในแปลงสาธิต กลุ่มแม่บ้านที่เข้ามาเพื่อศึกษาวิธีการแปรรูปผลผลิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และกลุ่มนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในสวนมะม่วงลงลึกตั้งแต่รากจนถึงใบโดยจะเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมให้สนุกเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของน้องๆ ที่มาเยี่ยมชมสวน

UploadImage

ใน Farm shop แห่งนี้ เมื่อใครมาถึงก็ต้องลิ้มลองรสชาติของมะม่วงที่ผ่านการคิดค้นและแปรรูปของคุณแนนมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวาน มะม่วงลอยแก้ว ข้าวเหนียวมะม่วง และอื่นๆอีกมากมาย เพราะเป้าหมายที่ตั้งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนของตนเอง จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่สายพันธุ์มะม่วงออกมาให้ลิ้มลองกันอย่างต่อเนื่อง สินค้าใน Farm shop ไม่ได้มีเพียงมะม่วงที่เป็นพระเอกของร้านอย่างเดียว เธอได้นำผลผลิตจากสวนเพื่อนๆในพื้นที่อำเภอปากช่องมาสร้างให้เกิดมูลค่าด้วย คุณแนนได้กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “เรานำสินค้าของสวนเพื่อนบ้านมาแปรรูปให้ดูน่าสนใจ หรือถ้าสวนไหนอยากได้วิธีทำเราก็ยินดี เพื่อให้เค้านำไปพัฒนาต่อ เพราะเราอยากพาชุมชนเติบโตไปด้วยกัน” นอกจากนี้ คุณแนนยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสวนเพื่อนบ้านผ่านการสร้างสรรค์เรื่องเล่าของแหล่งที่มาได้อย่างน่าสนใจ จนกลายมาเป็นความผูกพันแห่งสายใยร่วมใจพัฒนาผืนดินเกษตรแห่งปากช่องให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

UploadImage

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เธอมุ่งมั่นสานฝันจนสามารถพลิกสวนเกษตรของครอบครัวให้กลายมาเป็น Destination Brand แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของปากช่อง เป้าหมายต่อไปในอนาคตของเธอ คือ ช่วยเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระจายรายได้ สร้างความสุขร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและผู้มาเยี่ยมเยือน เธอกล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม...

UploadImage

เรื่องมาใหม่