Tourism Tech

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 11:06 น.
 520
บรรยายโดย : นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
UploadImage

Technology Disruption
              ปัจจุบัน โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญและเป็นสิ่งท้าทายที่สุด คือ เทคโนโลยี 
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อการท่องเที่ยวมีหลายด้าน เช่น
              ❖ ข้อมูลสำหรับวางแผนท่องเที่ยว: นักท่องเที่ยวใช้ AI ร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกขั้นตอน          เกิดการท่องเที่ยวแบบฉับพลัน เนื่องจากมีข้อมูลพร้อม
              ❖ การเดินทาง: เกิดเครื่องบิน/สนามบินแห่งอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ให้บริการ
              ❖ จุดหมายปลายทาง: ไม่มีขีดจำกัด สามารถท่องเที่ยวได้ในสถานที่แปลกใหม่ เช่น ท่องอวกาศ หรือใต้ทะเลลึก และมีบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ 24 ชั่วโมง
              ❖ วิธีการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว: ต้องปรับตัวก่อนจึงจะได้เปรียบ ต้องมีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้ Crowdsourcing มากขึ้น มีการบอกต่ออย่างรวดเร็วผ่านสังคมออนไลน์ สามารถนำข้อคิดเห็นจากโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานได้ รวมถึงต้องจับกลุ่มตลาด Niche Market และกลุ่ม Individual Tourist มากขึ้น

              นักท่องเที่ยวในปัจจุบันตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2 ลักษณะ คือ 
              1) Fomo คือ กลุ่มที่ไม่ต้องการตกเทรนด์ ต้องการไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นที่นิยมตลอดเวลา
              2) Jomo คือ กลุ่มที่หลีกหนีความเป็นเทรนด์ ต้องการความสงบ ไม่ต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ซ้ำกับผู้อื่น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่
              ❖ Face Recognition ที่ในปัจจุบันใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และถูกนำไปประยุกต์กับงานต่าง ๆมากมาย
              ❖ A Hipster Bar เป็นบาร์ที่ได้รับความนิยมมาก เพิ่มมูลค่าของร้านโดยการใช้เทคโนโลยีการสแกน
เพื่อตรวจจับการแต่งกาย และให้คะแนนความเป็น Hipster ของผู้ที่มาเยือน หากได้คะแนนผ่านเกณฑ์จึงจะได้เข้าไปในร้าน
              ❖ สนามบินดูไบ การนโยบายในการเป็น Hub ของการบิน ทำให้มีจำนวนผู้มาใช้บริการสนามบิน
เป็นจำนวนมาก ต้องใช้เทคโนโลยีในการป้องกันการก่อการร้ายในสนามบินด้วยการสร้างอุโมงค์จอภาพ
เสมือนจริงระดับ 8K และฝังกล้อง AI เป็นจำนวนมากเพื่อสแกนใบหน้าตรวจจับประวัติอาชญากรรม 
และตรวจค้นวัตถุระเบิด
              ❖ สายการบิน Emirates ใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) หรือภาพเสมือนจริงให้บริการความบันเทิงระหว่างการเดินทาง
              ❖ กรุงโรม นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) หรือการนำภาพเสมือนจริงซ้อนทับกับภาพจริง
ในการจำลองสถาปัตยกรรมยุคโบราณ เช่น โคลอสเซียม ให้นักท่องเที่ยวได้เห็น
              ❖ มวยไทย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนมวยไทย
              ❖ เวนิสและลอนดอน ใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม ผ่านนวัตกรรมการสร้างเขื่อน
              ❖ มาชู ปิกชู จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก จึงจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีในการจอง
และจัดรอบการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว
              ❖ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น มีการนำหุ่นยนต์ AI มาให้บริการในสนามบิน เช่น การนำพาผู้โดยสารไปยัง Gate หรือร้านค้าต่าง ๆ ภายในสนามบิน
              ❖ โรงแรม Henn-na ประเทศญี่ปุ่น เป็น “Robot Hotel” ที่ใช้หุ่นยนต์และใช้ระบบ AI ในการให้บริการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ Check-in ขนกระเป๋าไปยังห้องพัก การสแกนนิ้วมือเพื่อเข้าห้อง และระบบ AI สั่งการภายในห้องพักที่พร้อมโต้ตอบกับผู้เข้าพักตลอดเวลา 
              ❖ ทั้งนี้ จากปี 2015 ที่โรงแรมแห่งนี้ได้รับความนิยมมาก แต่ในปัจจุบันเกิดปัญหา ทำให้ได้ปลดหุ่นยนต์เหล่านี้ออกไป เนื่องจากระบบเทคโนโลยีที่ใช้ติดขัดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าพักในปัจจุบันอย่างทันท่วงทีไม่ได้ เช่น ระบบ AI ภายในห้องไม่สามารถตอบคำถามได้ทุกเรื่อง หรือตอบสนองผิดพลาดจนรบกวนผู้เข้าพัก เป็นต้น 
              ❖ โรงแรม FLYZOO ประเทศจีน เป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดตัวโดย Alibaba โดยนิยามตนเองว่าเป็น “Future Hotel” โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ ตั้งแต่การจองห้องด้วยการให้เห็นภาพเสมือนจริง การเข้าห้องโดยการใช้ Face Recognition การมีระบบ AI ชื่อ T-Mall Genie เพื่อโต้ตอบและให้บริการภายในห้อง โดยผู้เข้าพักสามารถสั่งซื้อสิ่งของจากในห้องและให้หุ่นยนต์นำมาส่งได้ นอกจากนี้ ยังมีโชว์รูมขายสินค้าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ภายในโรงแรมให้แก่ผู้เข้าพักอีกด้วย

หมายเหตุ : ส่วนหนึ่งของการบรรยายในหัวข้อ Tourism Digitalization : Technological & Innovation โลกเปลี่ยน คนปรับ กับเทคโนโลยี และนวัตกรรมการท่องเที่ยว ในหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (TME3) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่องมาใหม่