การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 16:01 น.
 449
UploadImage

                 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ททท. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น รับทราบแนวทางในการจัดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมเกือบ 40 โรงเรียน ซึ่งการจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมีกำหนดการจัดครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่องมาใหม่