ปักหมุด หยุดเวลา กับเจ้าพระยาในอนาคต

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 17:05 น.
 326
UploadImage

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่3 ประจำปี 2562 (Tourism Management Program for Executives: TME) ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจาก แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในกรุงเทพฯ ทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้อบรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชย และล้ง1919 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันและอนาคต เช่น คุณรุจิราภรณ์ หวังหลี ผู้บริหารโครงการ ล้ง1919 คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา คุณรติวัณ บุญประคอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร  และอาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ

เรื่องมาใหม่