TME3 ร่วมกิจกรรม CSR ณ ค่ายพระรามหก

วันที่ 09 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 น.
 439
UploadImage

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่า ณ ค่ายพระรามหก นำทีมโดย พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง (ผบช.สตม.) และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานรุ่นที่ 3 จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ของ ททท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ในธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เพิ่มความเข้าใจกลไกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวของโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

เรื่องมาใหม่