ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (กทส.)

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 17:37 น.
 1626

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

UploadImage

UploadImage


 

หมายเหตุ: 
1. กรุณายืนยันเข้าร่วมอบรมและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
2. หลักสูตรฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนพิธีเปิดและการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์เป็นวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 และเริ่มอบรมครั้งแรกในวันที่ 3 เมษายน 2562


เรื่องมาใหม่