ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (กทส.)

วันที่ 08 ก.พ. 2562 เวลา 18:28 น.
 3539
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (กทส.)
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

หมายเหตุ:        1. แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน 220,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และปฏิทินหลักสูตรฯ จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.tatacademy.com ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
2. กรุณายืนยันเข้าร่วมอบรมและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562  
3. หลักสูตรฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนพิธีเปิดและการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์เป็นวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 และเริ่มอบรมครั้งแรกในวันที่ 3 เมษายน 2562


เรื่องมาใหม่