• การสร้างอัตลักษณ์จังหวัด

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” ...
 • การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว (Tourism Experience ...

  ททท. ได้จัดอบรมการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว (Tourism Experience Design) ณ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
 • Hotels the day after Coronavirus (COVID-19)

  วันนี้ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรองประธานกรรมการบริหาร ...
 • สิ่งที่นักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญ เมื่อเดิน...

  จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมทั่วโลกมีรายได้ลดน้อยลง ...
 • TAT Academy

  สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น การสัมมนาการท่องเที่ยว กิจกรรม และข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย